Модуль 3. Патологія усного та писемного мовлення у дітей.

• Порушення мовного розвитку.
• Неврологічні основи різних видів порушення мови.
• Затримка психічного та мовного розвитку, загальне недорозвинення мови (ЗПР, ЗРР, ОНР)
• Мозкові механізми придбання письма і читання.
• Алалія. Клініка, етіологія, діагностика. Специфіка корекційної роботи.
• Афазії. Проблема класифікації. Форми афазії. Диференційні особливості афазії і алалії. Діагностика та корекційно-відновлювальні підходи.
• Дизартрія. Клініка. Етіологія і патогенез кожної форми дизартрії. Методи корекційної роботи.
• Заїкання. Клініка і класифікація. Причини і механізми розвитку заїкання. Специфіка корекційної роботи.
• Порушення письма і читання (дисграфія і дислексія).
• Мозкові механізми дислексії і дисграфії.
• Методи корекційної роботи при порушенні письма і читання у дітей.
• Принципи написання висновків за результатами діагностики у дітей з мовними розладами.

х

Оплатити модуль   або   Оплатити зі знижкою  або  Зареєструватись

х