Модуль 1. Введення в нейропсихологію.

Історія нейропсихології.Анатомо-фізіологічна основа і мозкова організація вищих психічних функцій (ВПФ) людини. Нейропсихологія розвитку.

 • Історія нейропсихології.
 • Специфіка нейропсихології як наукової дисципліни.
 • Основні анатомічні структури мозку.
 • Анатомічна і функціональна диференціація мозку.
 • Сучасні уявлення про локалізацію вищих психічних функцій.
 • Горизонтальна і вертикальна організація мозку.
 • Блоки мозку. Концепція А.Р.Лурія про три основних структурно-  функціональних блоках мозку. Ієрархічну будову кожного блоку.
 • Поняття симптому, синдрому, фактора (А.Р.Лурія)
 • Провідні шляхи головного мозку.
 • Роль підкіркової ділянки в реалізації вищих психічних функцій (ВПФ).
 • Мозкова організація вищих психічних функці .
 • Кровопостачання мозку.
 • Півкулі мозку і міжпівкульна взаємодія.
 • Нейропсихологічні закономірності нормального розвитку дитини.
 • Проблема норми та компенсації.
 • Проблема сучасного розвитку: середовищні і культуральні фактори.

х

Оплатити модуль   або   Оплатити зі знижкою  або  Зареєструватись

х