Модуль 5. Нейропсихологічна корекція та реабілітація.

• Види і напрямки корекційно-розвиваючої роботи з дітьми.
• Принципи підбору корекційних методик.
• Планування та складання психокорекційних програм.
• Методи нейропсихологічноі корекції та розвитку: зорового, слухового і тактильного гнозису, кінетичного і кінестетичного праксису, динаміки психічної діяльності, конструктивної діяльності, формування просторових уявлень, розвиток пам’яті та уваги.
• Методи нейропсихологічноі корекції та розвитку: мислення, пам’яті, уваги, емоцій та поведінки.
• Прийоми сенсорної інтеграції в нейрокорекціі.
• Комп’ютерні нейрокорекційні програми.

х

Оплатити модуль   або   Оплатити зі знижкою  або  Зареєструватись

х