Модуль №6: Діагностика та нейропсихологічна корекція СДУГ, аутизму, шизофренії та розумової відсталості у дітей.

• Коморбідні психічні, неврологічні, когнітивні розлади, розлади психосоціального функціонування.
• Етіологія, патогенез, клінічна картина СДУГ, аутизму, шизофренії, розумової відсталості.
• Генетичні синдроми.
• Диференціальна діагностика.
• Нейропсихологічний підхід до діагностики дітей з психічними порушеннями.
• Специфіка організації роботи та підбору методичного матеріалу.
• Критерії прогнозу.
• Основні принципи лікування та нейропсихологічний підхід до корекції даних розладів.
• Роль сімейної системи в нейрокорекційній роботі з дітьми, які мають психічні порушення.
• Перспективні дослідження в області нейронаук.

х

Оплатити модуль   або   Оплатити зі знижкою  або  Зареєструватись

х